اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | سیل آخرالزمانی در عربستان ؛ آب خودروهای لوکس را برد | خسارات شدید سیل در شهر جده