ویدئو | اعمال محدودیت برای کارمندانِ واکسن‌نزده از امروز | شرط فعالیت مشاغل و اصناف