ویدئو | مردی که با قمه و تبر به جان عابران افتاد | حال ۲ نفر وخیم است