عکس | دختران امام خمینی (ره) در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی