اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید |  کارنامه بازیگری امین تارخ | از ابن سینا و سربداران تا معصومیت از دست رفته و جراحت