اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | برخورد مرگبار یک ماشین با گاو وسط جاده