اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | طوفان یان خانه‌ها را شست و هزاران نفر را سرگردان کرد