اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر تمرینات خاص واحد ضد تروریسم تیپ امنیتی آل محمد(ص) سپاه | از تیراندازی در داخل خودرو تا حرکات سنگین قدرتی