اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روایت حال درونی آدم‌ها در دومین فیلم بلند یک فیلم نامه نویس سربه زیر