واکنش سفیر ایران در باکو به اظهارات مداخله جویانه سفیر اسرائیل

واکنش سفیر ایران در باکو به اظهارات مداخله جویانه سفیر اسرائیل