ویدئو | مانوری به وسعت کل کشور |  همه پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش در مرحله اصلی رزمایش بزرگ اقتدار هوایی شرکت می کنند