ویدئو | پخش تصاویر پیاده‌روی اربعین اشک‌های رئیسی را جاری کرد