سی ان سی شیشهفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

مصرف برق از مرز ۵۸ هزار مگاوات گذشت| رکورد شکست