اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکس | معنای آیه ای که در دیدار امروز رهبری با بسیجیان بر دیوار نقش بسته است