عکس | وحید امیری کنار ستاره سرشناس جهان روی صفحه رسمی جام جهانی