جدول | نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند؛ ۲۸شهریور ۱۴۰۰