اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | لحظات دلهره‌آور نجات مار کبری از ته چاه | تلاش مار برای حمله به مرد نجات‌دهنده را ببینید