تصاویر | بازدید سرزده رئیسی از وزارت نفت در پی حمله اخیر سایبری