اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | کمک‌هزینه معیشتی دولت تا زمان اجرای طرح کالابرگ ادامه دارد | سهمیه‌بندی‌ها براساس دهک است
دریافت 12 MB به گزارش همشهری آنلاین، عبدالملکی در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: اینکه برای هر فردی در هر دهکی چه مقدار سهمیه در نظر گرفته می شود، مقامات دولتی مسئول اعلام خواهند کرد. زیرساخت اجرای کالابرگ‌های الکترونیکی هم فراهم می‌شود. مردمی‌سازی پرداخت یارانه‌ها به آینده روشن اقتصاد کشور کمک می‌کند. در این زمینه ببینید: معیار دهک‌بندی خانوار برای یارانه ۴۰۰ هزار تومانی چیست؟ کوپن الکترونیکی چگونه کار می‌کند؟ | قرار نیست کارت جدیدی به مردم داده شود کد خبر 677511