اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | مهر پدری، این‌بار جلوی دوربین و موقع گزارش خبری