نمایندگی لنت پارسموسسه زبان نگارتولید دستگیره کابینتآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولی

نویسنده نیایش چرنوبیل از ترس جانش مجبور به ترک کشور شد