ویدئو | روحانی: بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم چون نمی‌شد و مفید نبود