ویدئو | رئیسی: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دوز فایزر سفارش دادیم | خرید ۵ میلیون دوز جانسون اند جانسون نهایی شد