اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصویر از سرجنگی موشک هایپرسونیک فتاح