دورخیز خودنگاره فریدا کالو برای رکوردشکنی | دیگو و من ۳۰ میلیون دلاری می‌شود؟