ویدئو | پاسخ خلاصه و مهم علی باقری‌کنی به یک سوال درباره مذاکرات برجام

ویدئو | پاسخ خلاصه و مهم علی باقری‌کنی به یک سوال درباره مذاکرات برجام