کلینیک درد و طب سوزنی دکتر عسگریفروش پلی آمیدتدریس زبان چینی شرق تهرانفروش تجهیزات صنعتی

ویدئو | سردار قاسم سلیمانی؛ از خرمشهر تا دروازه‌های فلسطین