ویدئو | اعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس‌جمهوری ایران