اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | برف در آبعلی به نیم متر رسید | حال خوش پیرمردی که برف پارو می کند