آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسسمساری در غرب تهرانآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)تعمیر پرینتر در محل

ماجرای درخواست خودروی شاسی ‌بلند از سوی یک نماینده مجلس کار ضدانقلاب بود