دومین توییت اسنودن به زبان فارسی در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته