چنج اُور اتوماتیک KSA-ATSدستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولتعمیر پرینتر در محلدستگاه تسمه کش

ویدیو | بخشی از سخنرانی «علی شریعتی» با عنوان «نیایش»