اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصاویر موشک بالستیک ایرانی از نمای نزدیک