ویدئو | واکنش استاندار جدید به شخصی که به او سیلی زد