ویدئو | واکسیناسیون سیار کرونا در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین