اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمار جدید از قربانیان متروپل آبادان