شرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …انجام امور حسابداری و مالیاتیمدرس و مترجم زبان پرتغالیخریدار قفسه

واکنش نیروی انتظامی به فیلم ضرب و شتم یک راننده توسط مأموران پلیس