آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …فروش لوله مقواییایمپلنت دندانارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …

حضور بازیگر محبوب کوئینتین تارانتینو در جشنواره فیلم فجر ۳۹