اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر حرکت غیرمنتظره و متفاوت رئیسی در دانشگاه تهران | واکنش فوری دانشجویان