دستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپاموزشگاه زبان فرانسه شرق تهران

جنتی: رئیس‌جمهور آینده بدون سیاسی‌کاری به وظایف خود عمل کند