لوازم يدكي مزداتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …زیتون و روغن زیتونجارو برقی رباتیک لیکتروکس مدلZK901

صالحی امیری:IOC  زدن واکسن را اجبار نکرده است