آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …ساب و لاک پارکت و تعمیرات پارکتنیروی خدماتی و کمک انباردارhttp://www.seasoning.ir/

درخواست سازمان ملل و اروپا از رژیم صهیونیستی برای توقف عملیات تخریب در غور اردن