تعمیر لپ تاپتابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …انجام خدمات مالی و مالیاتی و مشاره …کلید مینیاتوری زریر

پوتین و شی به صورت مجازی در مراسم افتتاحیه یک پروژه مشترک اتمی شرکت می‌کنند