شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …پلاک و لیبل تابلو برق ارسال رایگان …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …

چرا بورس در اسفندماه دچار رکود و ریزش شده است؟