عایق صوتیپرده پردکورهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …اینترنت پرسرعت آسیاتک در سراسر …

همزمان با مذاکرات مسکو- انفجار در کابل و سقوط هلی‌کوپتر در وردک