هلدینگ بازرگانتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

حضور عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال