داکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …خوش بو کنندهای هوادوزینگ پمپ .مترینگ پمپتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

واکنش باقری به یک ادعا: اقوام ایرانی اقلیت نیستند