ترخیص کالا بازرگانی احدیدستگاه تسمه کشمحلول ضدعفونی کننده گیاهی فوراکوزیتون و روغن زیتون

رییسی: مسئولان باید پاسخگوی تاخیر در اجرای تصمیمات کرونایی باشند