شرکت طراحی و ساخت اتاق تمیزآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …

داوران جشنواره بین‌المللی فیلم «زمین» معرفی شدند