دستگاه بسته بندی پیلوپکهلدینگ تجارت بین الملل بهمردتشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهدستگاه سی ان سی

ظریف: حادثه نطنز جنایتی جنگی است که نباید بدون تنبیه باقی بماند